Val av styrelse för 2021

 

Ordförande:       

Anders Weimarsson, Sammetsvägen 16, 073-8622959

Anders@nylonvagenssamfallighet.se

 

Vice ordförande:

Elsa Russom,Flanellvägen 3

 

Kassör:               

Tony Ridderstedt, Flanellvägen 10

Tony@nylonvagenssamfallighet.se

 

Sekreterare:       

Fredrik Jidmar, Lärftvägen 12, 08-6120691

Fredrik@nylonvagenssamfallighet.se

 

Ledamot:

Anne-Lie Ramström, Gabardinvägen 10, 08-58171682

Annelie@nylonvagenssamfallighet.se      

 

Styrelsesuppleanter:   

Daniel Momeni, Flanellvägen 12

 

Revisorer:

Leif Söderlund, Gabardinvägen 3

Malin Hagberg, Flanellvägen 4                 

 

Revisorsuppleant:

Ismail Rahali, Duffelvägen 5

 

Stugfogdar:                 

Anna Weimarsson, Sammetsvägen 16

Zenita Östman, Gabardinvägen 12

 

Valberedning:           

Roland Jidling (sammankallande), Flanellvägen 8

Marja Lennstam, Flanellvägen 5

 

Webbredaktör:

Anders Weimarsson, Sammetsvägen 16