Samfällighetslokalen

Lokalen går att låna - kontakta någon av stugfogdarna: 

Anna Weimarsson, Sammetsvägen 16,

telefon 070-4246595  - anna@nylonvagenssamfallighet.se

 

Zenita Östman, Gabardinvägen 12,

telefon 0708-581654 - zenita@nylonvagenssamfallighet.se

 

I lokalen finns Internet, bärbar CD stereo, pingisbord, bord och stolar, kök.

 

Föreningen har långa stegar som man kan låna.

Stegarna finns låsta utanför lokalen. 


Här kan du se om lokalen är ledig


Ordningsregler vid lån av samfällighetslokal och möbler

1 Lokalen kan endast bokas av fastighetsägaren personligen

 

2. Lokalen utlånas till fest endast fredagar och lördagar och dansmusik och andra aktiviteter skall upphöra senast klockan 24.00

 

3. Fastighetsägare som lånar lokalen skall se till att verksamheten inte stör grannar till lokalen, vilket innebär att dörrar och fönster hålls stängda. Fest skall hållas i lokalen ej utanför.

 

4. Lokalen inkl. toaletten skall efter användandet avstädas noggrannt. Golv dammsugas och våttorkas, kylskåp torkas ur, spis och arbetsbänkar rengöres, stolar och bord återställs samt allmän översyn beträffande kladd på väggar etc. Sker någon skadegörelse på lokalen eller ur lokalens inventarier så är den fastighetsägaren som har lånat lokalen fullt ersättningsskyldig.

 

5. Fastighetsägaren som lånar lokalen för fest skall personligen vara närvarande så länge festen pågår.

 

6. Vid utlåning av möbler gäller om skadegörelse på de lånade inventarierna skall ersättas fullt ut av låntagaren.

 

7. Utlåning av lokalen sker till fastighetsägaren. Fastighetsägaren har alltid ansvaret när mindeåriga använder lokalen.

 

8. Om fastighetsägaren som lånar lokalen ej återställer lokalen efter sig kan stugfogde/styrelsen komma begränsa utlåning av lokalen till fastighetsägaren om 6 månader.

Skulle ovanstående ordningsregler ej efterföljas äger styrelsen rätt att stänga lokalen.

 

Styrelsen den 17/11 2020.