Information


                                Allmän information

 

                                Föreningen har en styrelse som ansvarar för förvaltning och underhåll av bl.a.;

                                Föreningslokalen (utrustat med Internet, bärbar CD stero, pingisbord, bord, stolar o                                  och långa stegar) som går att låna - kontakta någon av stugfogdarna.

                                Vissa regler gäller då man lånar lokalen. Dessa finns uppsatta i lokalen.

 

                                Gemensamma grönområden

                                TV, internet och telefoni via Telenor.  

                                Föreningen har förlängt avtalet med Telenor t o m 2022-05-31.

 

                                Väghållning (snöröjning, sandupptagning, mm)

                                Samfälligheten anlitar Svenska Väg för snöröjning och halkbekämpning under                                          2021/2022. 

 

                                Gemensam vårstädning mer info kommer!

 

                                Kontakter med myndigheter och kommun

 

                                Allmän trivsel

 

                                Grannsamverkan

 

 

 

 

                                 Information ang snöröjning

 

                                Det är Svenska Väg som sköter snöröjningen i vår förening.

                                De har fått information från styrelsen var någonstans snön skall lastas av.

                                Styrelsen och Svenska Väg har kommit överens om att när det kommer mycket snö                                            så skall de försöka få bort allt från vägen första dagen och nästa dag komma och                                            "städa" upp och ta bort snöhögarna till vändplaner samt till parkeringen vid                                                      Sammetsvägen.

 

                                OBS.

 

                                Om du som boende i samfälligheten har synpunkter eller önskemål om plogning                                                eller snöhögarna, var vänlig och ta kontakt med någon i styrelsen.

                                De tar kontakt med snöröjarna på Svenska Väg.


Fiberavtal


Föreningen har förlängt avtalet med Telenor ytterliggare 3 år och gäller t o m 2022-05-31

Avgiften förblir densama som tidigare.

Följande ingår i tjänsten
Bredband 250/250
TV Bas
Premiumrouter
Telefoni
TV box

 

Har ni problem med tjänsten vänligen kontakta Telenor support

 

Övriga frågor konakta
Fredrik@nylonvagenssamfallighet.se -  076-140 72 05
Anders@nylonvagenssamfallighet.se - 073-862 29 59

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-05-09


Gräsklipparlistan publiceras här ...